ИТХ-ын тогтоол
Нэр Хавсралт
1 11/04 ОНХС-н хөрөнгөөр хэрэгжүүлж буй ажил, арга хэмжээний ажлын явц, сонгон шалгаруулалтад хяналт хийх ажлын хэсэг байгуулах тухай ТАТАХ
2 11/03 СУМЫН 2023 ОНЫ ТӨСӨВТ ТОДОТГОЛ ХИЙХ ТУХАЙ ТАТАХ
3 11/01 ХУРЛЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН БҮРЭН ЭРХ БАТЛАХ ТУХАЙ ТАТАХ
4 11/02 ӨМЧ ХӨРӨНГИЙН ТООЛЛОГО ХИЙХ АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ ТАТАХ
5 10/04 НӨХӨН СОНГУУЛИЙН СУМЫН ХОРОО БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ ТАТАХ
6 10/03 ХУРЛЫН ХУРАЛДААНЫ ДЭГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ ТАТАХ
7 10/02 ХАЙГУУЛЫН ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХООС ТАТГАЛЗАХ ТУХАЙ ТАТАХ
8 10/01 СҮМ ХИЙДИЙН ЭД ЗҮЙЛСИЙГ СОЁЛЫН ӨВД БҮРТГЭХ ТУХАЙ ТАТАХ
9 09/09 ХӨРӨНГӨ БҮРТГЭЛД АВАХ ТУХАЙ ТАТАХ
10 09/08 ЯПОН УЛСЫН ХҮҮХДИЙН ИВЭЭХ САНГИЙН ГАМШГИЙН ЭРСДЭЛИЙН САНХҮҮЖИЛТЭД ХАМРАГДАХ МАЛЧИН ӨРХИЙГ СОНГОХ АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ЗӨВЛӨЛ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ ТАТАХ
11 09/07 ХЭЛНИЙ БОДЛОГЫН САЛБАР ЗӨВЛӨЛ ШИНЭЧЛЭН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ ТАТАХ
12 09/06 ЖЕНДЕРИЙН ДЭД ХОРОО БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ ТАТАХ
13 09/05 ХҮҮХДИЙН ЗӨВЛӨЛ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ ТАТАХ
14 09/04 ХАМТАРСАН БАГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ ТАТАХ
15 09/03 ШИМЭГЧТЭХ ӨВЧНӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАХ ТУХАЙ. ТАТАХ
16 09/02 АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГАД АШИГТ МАЛТМАЛЫН ХАЙГУУЛЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХООС ТАТГАЛЗАХ ТУХАЙ САНАЛ ХҮРГҮҮЛЭХ ТУХАЙ ТАТАХ
17 09/01 СОНГУУЛЬ ТОВЛОН ХУРАЛДУУЛАХ ТУХАЙ ТАТАХ