Засаг даргын захирамж
Сумын Засаг даргын Тамгын газрын шатахуун бэлтгэн нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай

А/21...

2023-02-27 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Сумын ногоон байгууламжруу өндөр хүчдэлийн шугам татах ажлын бэлтгэн нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай

А/18...

2023-02-15 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..