Засаг даргын захирамж
А/77 "“Эрдэнэт сүргийн эзэд-1000” малчдын чуулга уулзалтыг зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах,шаардагдах хөрөнгийг зарцуулах тухай"

“Эрдэнэт сүргийн эзэд-1000” малчдын чуулга уулзалтыг зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах,шаардагдах хөрөнгийг зарцуулах тухай...

2024-01-16 17:51:14

Дэлгэрэнгүй..
А/76 "Зориулалтын бус савгүй аян зохион байгуулах тухай"

Зориулалтын бус савгүй аян зохион байгуулах тухай...

2024-01-16 17:50:40

Дэлгэрэнгүй..
А/75 "Алтан намар 2023 үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах тухай"

Алтан намар 2023 үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах тухай...

2024-01-16 17:50:04

Дэлгэрэнгүй..
А/74 "Цэвэр, бохир усны шугам холбох ажилд хяналтаар ажиллах ажлын хэсэг байгуулах тухай"

Цэвэр, бохир усны шугам холбох ажилд хяналтаар ажиллах ажлын хэсэг байгуулах тухай...

2024-01-16 17:49:30

Дэлгэрэнгүй..
А/73 "Ерөнхий боловсролын сургуулийн заалны барилгын их засварын ажилд хняалт тавих ажлын хэсэг байгуулах тухай"

Ерөнхий боловсролын сургуулийн заалны барилгын их засварын ажилд хняалт тавих ажлын хэсэг байгуулах тухай...

2024-01-16 17:48:32

Дэлгэрэнгүй..
А/72 "Хөдөө аж ахуйн салбарын 2023-2024 оны өвөлжилт, хаварижлтын бэлтгэлийг хангуулах тухай"

Хөдөө аж ахуйн салбарын 2023-2024 оны өвөлжилт, хаварижлтын бэлтгэлийг хангуулах тухай...

2024-01-16 17:47:08

Дэлгэрэнгүй..
А/71 "Гамшиг осол, гал түймрийн үед ажиллах сайн дурын ажлын хэсгийг байгуулах тухай"

Гамшиг осол, гал түймрийн үед ажиллах сайн дурын ажлын хэсгийг байгуулах тухай...

2024-01-16 17:45:48

Дэлгэрэнгүй..
А/70 "Эзэмшил газрын байршил өөрчлөх тухай"

Эзэмшил газрын байршил өөрчлөх тухай...

2024-01-16 17:44:07

Дэлгэрэнгүй..
А/69 "Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай"

Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай...

2024-01-16 17:42:48

Дэлгэрэнгүй..
А/68 "Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай"

Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай...

2024-01-16 17:41:17

Дэлгэрэнгүй..